Woningen Laguitensebaan – Rijsbergen

In het noordwesten van Rijsbergen worden aan weerszijden van de Laguitensebaan 16 woningen gerealiseerd door SoMa Vastgoed B.V. Bureau Dhondt heeft het stedenbouwkundig plan gemaakt voor deze locatie, alsmede voor de aansluitende centrumlocatie De Leijakker van Amarant. Daarnaast heeft Bureau Dhondt het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan opgesteld, het ontwerp van de verschillende woningen gemaakt en heeft zij de bouwkundige uitwerking verzorgd.

Het stedenbouwkundig plan is ruim van opzet. De woningen liggen aan de Laguitensebaan of kijken uit over het groen. Typerend voor de woningen is de dorpse architectuur, welke goed aansluit op de bestaande bebouwing in de omgeving.

/Posted by: Lonneke Michielsen
Aan de Meeten in Roosendaal wordt een nieuw fitnesscentrum gerealiseerd. Bureau Dhondt heeft het ontwerp gemaakt en de omgevingsvergunning aangevraagd. De vlakke stalen gevel geeft het gebouw een modern en strak uiterlijk, terwijl de houten...
/Posted by: Lonneke Michielsen
Het braakliggende grasveld in de wijk Haagse Beemden in Breda gaat een nieuwe invulling krijgen. Bureau Dhondt heeft, in opdracht van de Gemeente Breda, het bestemmingsplan Muizenberglaan opgesteld. Het bestemmingsplan is onlangs (mei 2024)...
/Posted by: Lonneke Michielsen
Bureau Dhondt voert regelmatig quickscans uit. Maar wat houdt zo'n quickscan precies in? Heb je een braakliggend stuk grond en weet je niet zo goed wat de mogelijkheden zijn. Of heb je al een...
/Posted by: Lonneke Michielsen
Basisschool De Klinkert in Oudenbosch wordt verbouwd tot Kindcentrum De Klinkert. De bestaande kantoren in het zuidoosten maken plaats voor een kinderdagopvang en een peuterspeelzaal. Aan de andere zijde van het gebouw komen vier...
/Posted by: Lonneke Michielsen
De locatie van de beoogde nieuwbouwwoningen betreft een onbebouwd perceel te midden van een bestaande woonwijk. Op het perceel worden 6 kavels gemaakt ten behoeve van 6 vrijstaande woningen. Bureau Dhondt heeft de verkaveling opgesteld....
/Posted by: Lonneke Michielsen
Aan de Kerkeheidestraat in Sprundel heeft Bureau Dhondt een nieuwbouw ontwikkeling van 37 woningen ontworpen. Er zijn 3 verschillende woningtypes, rijwoningen, tweekappers en levensloopwoningen. De tweekappers en rijwoningen zijn opgetrokken uit een heldere oranje-bruine baksteen....
/Posted by: Lonneke Michielsen
Voor een particuliere opdrachtgever hebben we een bestemmingsplan opgesteld voor het binnenterrein Achter de Molen te Etten-Leur. Hier zijn diverse garageboxen, bijgebouwen en een autobedrijf aanwezig. Het was wenselijk dit achterterrein deels anders in...
/Posted by: Lonneke Michielsen
Voor een particuliere opdrachtgever hebben we een bestemmingsplan opgesteld voor de bouw van één woning in het buitengebied van de gemeente Woensdrecht. Door de toevoeging van een woning in het buitengebied was de landschappelijke...
/Posted by: Lonneke Michielsen
Aan De Berg in Schijf heeft Bureau Dhondt in 2019 een bestemmingsplan opgesteld voor de realisatie van nieuwe woningen. Vervolgens hebben we het stedenbouwkundig plan en de architectuur verzorgt voor 21 nieuwbouw woningen. De...
/Posted by: Lonneke Michielsen
Op de hoek van de Meidoornstraat en het Nelson Mandelaplein in Breda is op de locatie van een voormalig kerkgebouw een nieuw appartementengebouw verschenen.  Het gebouw verbindt de hoogbouw aan het plein met de...
/Posted by: Lonneke Michielsen
Na een jarenlange voorbereiding is begin 2022 appartementengebouw De Vlette in het centrum van Rucphen opgeleverd. Het gebouw telt 16 appartementen in de huur en 18 in de koop. Daarnaast zijn er 2 commerciële...
/Posted by: Lonneke Michielsen
Aan de rand van Geertruidenberg zijn 10 seniorenwoningen gerealiseerd. Vanwege een geluidzone die over de locatie loopt, diende de voorgevel van het westelijk blok opgehoogd worden. Deze verhoging is in het andere blok doorgezet....
/Posted by: Lonneke Michielsen
Aan de Bovendonksestraat in Hoeven zijn 8 levensloopwoningen gebouwd. De woningen staan aan de rand van het dorp en hebben daarom een landelijke uitstraling gekregen. De woningen die direct aan het buitengebied grenzen, hebben...
/Posted by: Lonneke Michielsen
In het hartje van Steenbergen worden 2 appartementengebouwen gerealiseerd met in totaal 29 appartementen: één aan de Kaaistraat met 12 appartementen en een commerciële plint en één aan de Berenstraat met 17 appartementen. De gevel...
/Posted by: Lonneke Michielsen
Op de voormalige schoollocatie aan de Waterloostraat/Namenstraat in Breda komen twee woongebouwen met ieder 14 appartementen. Bureau Dhondt heeft hiervoor het bestemmingsplan opgesteld en de uitvoering van de daarvoor benodigde onderzoeken gecoördineerd. De ontwikkeling is...
/Posted by: Lonneke Michielsen
Bureau Dhondt heeft in opdracht van een particuliere opdrachtgever een verkavelingsopzet gemaakt ten behoeve van drie woningen op het perceel. Tevens hebben wij daarvoor het bestemmingsplan opgesteld om de drie woningen ook planologisch mogelijk...
/Posted by: Lonneke Michielsen
Bureau Dhondt heeft in opdracht van Geldersch Landschap & Kasteelen en MEMO Projectontwikkeling het bestemmingsplan gemaakt om de ontwikkeling van 4 zelfbouwkavels mogelijk te maken op het oude agrarische erf aan de Elzendweg in...
/Posted by: Lonneke Michielsen
Bureau Dhondt is onlangs uitgenodigd door Amarant voor een besloten architectenselectie. Amarant wil op haar locatie in Rijsbergen bestaande bebouwing vervangen door 48 nieuwe cliëntkamers en bijbehorende dagbesteding. De selectiecommissie was zeer te spreken...
/Posted by: Lonneke Michielsen
Na een jarenlange zoektocht naar de mogelijkheden voor nieuwbouw of verbouw van het gemeentehuis, heeft de gemeenteraad van Zundert in de tweede helft van 2017 besloten het bestaande gemeentehuis te verbouwen, op basis van...
/Posted by: Erik Simonse
Na een intensieve verbouwingsperiode heeft Praktijkschool De Singel na de zomervakantie haar deuren geopend in het nieuw pand! Centraal in de school staat de praktijkhal, die als een mini-samenleving is vormgegeven. Aan een binnenplein...
/Posted by: Erik Simonse
Tot 2015 was het Generaal Maczek Museum gevestigd op de Trip van Zoudtlandkazerne in Breda. Op 9 juli 2018 zijn zowel door de gemeente Breda, als de Provincie Noord-Brabant en ook het vfonds (fonds...
/Posted by: Erik Simonse
Op een perceel aan de Bovendonksestraat in Hoeven kunnen op grond van het vigerend bestemmingsplan 9 woningen gerealiseerd worden. Door de economische crisis heeft de bouw op twee woningen na niet plaatsgevonden. Door Bureau Dhondt...
/Posted by: Royal Flush
De R.K. kerk in Sprundel is een beeldbepalend gebouw in Sprundel. Gemeente Rucphen, Thuisvester, kerkbestuur en Sociaal Cultureel Werk stelden een programma van eisen op dat paste binnen het bestaande bouwvolume van de kerk....
/Posted by: Royal Flush
Eisen aan gebouwen voor specifieke doelgroepen veranderen voortdurend. Ter vervanging van huisvesting voor jongeren met gedragsproblemen zijn 96 woonunits gebouwd in twee complexen met twee gekoppelde woongebouwen. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever zijn...
/Posted by: Royal Flush
Voor het Praktijkonderwijs in Breda heeft Bureau Dhondt de nieuwe huisvesting ontworpen. Op een locatie van het ROC lag op een driehoekig perceel een directe bouwtitel. In de oostelijke punt ligt de sporthal, in...
/Posted by: Royal Flush
In opdracht van gemeenten, ontwikkelaars, corporaties en andere initiatiefnemers in de bouw stelt Bureau Dhondt bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen op. Samen met de opdrachtgever worden de wensen en mogelijkheden in kaart gebracht. Deze worden...
/Posted by: Royal Flush
Guldenroede Halsteren appartementencomplexGuldenroede Halsteren
Midden in de wijk De Schans in Halsteren ligt een groenzone met waterretentiegebied. Hierin zijn een aantal individuele objecten gepland. Opdrachtgever Stadlander heeft voor één van deze objecten een prijsvraag uitgeschreven. De Kok Bouwgroep...
Client: Jane Doe

He is a very hard worker. He faced some frustrating issues with our project and overcame all obstacles! Great attitude and was always quickly available on Skype for discussion. Hire Him!

/Posted by: Royal Flush
Een multifunctioneel gebouw dat makkelijk aan de eisen van (toekomstige) gebruikers kan worden aangepast. Bureau Dhondt speelde op deze wens in door een gebouw te realiseren met drie grote zalen met een hoofddraagconstructie en...
/Posted by: Royal Flush
Computer Profile is onlangs verhuisd naar een kantoorunit op de OV-terminal in Breda. De oorspronkelijk locatie voldeed niet meer aan de nieuwe visie op de werkwijze van het bedrijf. Op de OV-terminal zitten alle...
/Posted by: Royal Flush
Aan de rand van de gemeente Rucphen heeft Bureau Dhondt een stedenbouwkundig-,  verkavelings- en bestemmingsplan gemaakt voor ruim 180 woningen. Het plan vormt de natuurlijke overgang tussen de bestaande stedelijke structuur en het aangrenzend...

Share Project :